دوشنبه 20 آذر 1402 | Monday 11 December 2023درآمد عملیاتی شرکت های گروه معدنی و صنعتی گل گهر در دوره چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل بطور قابل توجهی افزایش یافت.       

درآمد عملیاتی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) در دوره چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۸۴ درصد افزایش یافت و از مبلغ ۱۲۲.۲۹۳.۲۰۳ میلیون ریال به ۲۲۴.۷۸۹.۰۹۸ میلیون ریال رسید.    

همچنین درآمد عملیاتی شرکت جهان فولاد سیرجان (فجهان) در دوره چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۵۱ درصد افزایش یافت و از مبلغ ۳۶.۲۹۵.۸۲۷ میلیون ریال به ۵۴.۷۹۷.۷۰۱ میلیون ریال رسید.      

درآمد عملیاتی شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر، در دوره چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۶۴ درصد افزایش یافت و از مبلغ ۸۰.۷۳۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۱۳۲.۵۲۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید.       

درآمد عملیاتی شرکت گهرترابر سیرجان (حگهر) نیز در دوره چهارماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۲۶ درصد افزایش یافت و از مبلغ ۹.۵۸۰.۷۹۱ میلیون ریال به ۱۲.۰۳۴.۰۰۱ میلیون ریال رسید.
@golgohar_co

 

 

تمامی حقوق متعلق به پایگاه خبری پیام اردیبهشت میباشد.

طراحی و اجرا : گروه زند

Template Design:Dima Group